Warunki uczestnictwa w kursach i obozach

Zanim zarezerwujesz lekcję lub kurs, zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa w kursach i obozach organizowanych przez Szkołę Windsurfingu i Kitesurfingu MEGA SURF:

 1. Uczestnictwo w kursach wymaga uzupełnienia formularza rezerwacyjnego, zaznaczenia okienka „zgoda na warunki” oraz „oświadczenia o stanie zdrowia”.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji kursu, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł.
 3. Kursy należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 4. Zalecamy przyjście na kurs 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Kamizelka asekuracyjna oraz kask (w przypadku zajęć z kitesurfingu) są obowiązkowe.
 6. W przypadku niedyspozycji lub złego samopoczucia, kursant powinien niezwłocznie poinformować o tym instruktora.
 7. Uczestnictwo w lekcjach/kursach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.
 8. Podczas zajęć kursant powinien stosować się do poleceń wydawanych przez instruktora.
 9. Usterki techniczne i wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 10. Kursant ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia sprzętu lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub niestosowania się do poleceń instruktora.
 11. Szkoła MEGA SURF oraz jej pracownicy nie odpowiadają za niezawinione z ich strony szkody odniesione przez kursantów podczas zajęć, w szczególności w przypadku niestosowania się do pktu 10. niniejszych warunków.
 12. Każde wejście na wodę i zejście z wody kursant powinien zgłaszać instruktorowi lub pracownikowi w biurze.
 13. Kursant powinien poinformować instruktora o stanie zdrowia, o problemach zdrowotnych i przebytych kontuzjach.

Szkoła windsurfingu i kitesurfingu w Chałupach