• Home
 • Uncategorised
 • Warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Windsurfingu i Kitesurfingu MEGA SURF

Warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Windsurfingu i Kitesurfingu MEGA SURF

Zanim zarezerwujesz lekcję lub kurs, zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Windsurfingu i Kitesurfingu MEGA SURF:

 1. Uczestnictwo w lekcjach i kursach wymaga uzupełnienia formularza rezerwacyjnego, zaznaczenia okienka „zgoda na warunki” oraz „oświadczenia o stanie zdrowia”.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji lekcji i kursu, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł (w przypadku lekcji) lub 100 zł (w przypadku pakietów lekcji) .
 3. Lekcje/ kursy oraz pakiety lekcji należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 4. Zalecamy przyjście na lekcję/kurs 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Na kolejne zajęcia kursant umawia się samodzielnie w biurze szkoły lub telefonicznie.
 6. Odwołanie/zmiana terminu lekcji/kursu jest możliwa najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 7. 3-krotne odwołanie umówionych zajęć z przyczyn innych niż warunki pogodowe skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50% kwoty rezerwowanej lekcji.
 8. Kamizelka asekuracyjna oraz kask (w przypadku zajęć z kitesurfingu) są obowiązkowe.
 9. W przypadku niedyspozycji lub złego samopoczucia, kursant powinien niezwłocznie poinformować o tym instruktora.
 10. Uczestnictwo w lekcjach/kursach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.
 11. Podczas zajęć kursant powinien stosować się do poleceń wydawanych przez instruktora.
 12. Usterki techniczne i wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 13. Kursant ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia sprzętu lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub niestosowania się do poleceń instruktora.
 14. Szkoła MEGA SURF oraz jej pracownicy nie odpowiadają za niezawinione z ich strony szkody odniesione przez kursantów podczas zajęć, w szczególności w przypadku niestosowania się do pktu 13. niniejszych warunków.
 15. Każde wejście na wodę i zejście z wody kursant powinien zgłaszać instruktorowi lub pracownikowi w biurze.
 16. Kursant powinien poinformować instruktora o stanie zdrowia, o problemach zdrowotnych i przebytych kontuzjach.
 17. Niewykorzystane godziny zajęć kursant może wykorzystać w innym terminie (nie dotyczy kursów i obozów tygodniowych).
 18. Reklamacji można dokonać w ciągu 7 dni od dnia zakończenia lekcji/kursu drogą mailową na adres: megasurf@megasurf.com.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania maila.

Szkoła windsurfingu i kitesurfingu w Chałupach