Author Archive

Warunki uczestnictwa w kursach i obozach

Zanim zarezerwujesz lekcję lub kurs, zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa w kursach i obozach organizowanych przez Szkołę Windsurfingu i Kitesurfingu MEGA SURF:

 1. Uczestnictwo w kursach wymaga uzupełnienia formularza rezerwacyjnego, zaznaczenia okienka „zgoda na warunki” oraz „oświadczenia o stanie zdrowia”.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji kursu, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł.
 3. Kursy należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 4. Zalecamy przyjście na kurs 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Kamizelka asekuracyjna oraz kask (w przypadku zajęć z kitesurfingu) są obowiązkowe.
 6. W przypadku niedyspozycji lub złego samopoczucia, kursant powinien niezwłocznie poinformować o tym instruktora.
 7. Uczestnictwo w lekcjach/kursach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.
 8. Podczas zajęć kursant powinien stosować się do poleceń wydawanych przez instruktora.
 9. Usterki techniczne i wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 10. Kursant ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia sprzętu lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub niestosowania się do poleceń instruktora.
 11. Szkoła MEGA SURF oraz jej pracownicy nie odpowiadają za niezawinione z ich strony szkody odniesione przez kursantów podczas zajęć, w szczególności w przypadku niestosowania się do pktu 10. niniejszych warunków.
 12. Każde wejście na wodę i zejście z wody kursant powinien zgłaszać instruktorowi lub pracownikowi w biurze.
 13. Kursant powinien poinformować instruktora o stanie zdrowia, o problemach zdrowotnych i przebytych kontuzjach.

Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni MEGA SURF

 1. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim.
 2. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
 3. Z pojedynczego sprzętu korzystać może wyłącznie jedna osoba.
 4. Za niepełnoletnich użytkowników sprzętu odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Sprzęt nie jest udostępniany osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6. Sprzęt nie jest udostępniany, gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, np. zbyt silny wiatr, burza, padający grad.
 7. Wypożyczający zobowiązuje się do poinformowania bosmana o rozpoczęciu i zakończeniu wypożyczenia oraz do zwrotu sprzętu bosmanowi lub pomocnikowi bosmana.
 8. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczana od momentu wydania sprzętu do momentu zwrotu sprzętu i zgłoszeniu zakończenia wypożyczenia bosmanowi.
 9. Opłata za wypożyczenie naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia.
 10. Opłata za wypożyczenie pobierana jest po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez bosmana/pomocnika bosmana.
 11. Sprzęt kitesurfingowy może być wypożyczony jedynie osobom posiadającym kartę IKO na poziomie 3, które posiadają umiejętność samodzielnego pływania pod wiatr.
 12. Wypożyczający ma prawo zgłosić uwagi do stanu sprzętu przez okres 10 minut od momentu wydania sprzętu przez bosmana/pomocnika bosmana.
 13. Wypożyczający może korzystać ze sprzętu tylko w pobliżu bazy MEGA SURF.
 14. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, w szczególności za jego uszkodzenie, zgubienie lub utratę.
 15. Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania sprzętu wypożyczający pokrywa u bosmana w momencie zakończenia wypożyczenia.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących poruszania się po akwenie (prawo drogi).
 17. Za niewykorzystane godziny z karnetów nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Lekcje windsurfingu dla dzieci

Aby wykupić kupon na lekcję/pakiet lekcji windsurfingu dla dzieci postępuj według poniższych kroków.

 1. Uzupełnij formularz:
  1. Wpisz swój adres e-mail (za pomocą tego adresu e-mail będziesz rezerwować lekcje).
  2. Wpisz imię kursanta.
  3. Wybierz z listy kurs, który Cię interesuje.
 2. Opłać kurs online  korzystając z szybkich płatności Przelewy24

Każdorazowo, gdy użyjesz kuponu do rezerwacji lekcji (online, telefonicznie lub na miejscu), pula godzin na Twoim kuponie zmniejszy się o liczbę godzin, które zarezerwowałeś/-aś.

PAMIETAJ!

 1. Szkolenie w grupie 2-os. i 3-os. jest opcją dla osób, które mają osoby towarzyszące, które będą odbywać z nią szkolenie. Szkoła MEGA SURF nie zapewnia osoby towarzyszącej do kursów 2-os. i 3-os.

 2. Możesz zmienić datę i godzinę lekcji najpóźniej 2 godziny przed ustalonym terminem.

 3. W celu umówienia lekcji lub zmiany terminu lekcji skontaktuj się z nami – 605 266 266

 

Kursy kitesurfingowe

Aby wykupić kupon na kurs kitesurfingu postępuj według poniższych kroków.

 1. Uzupełnij formularz rezerwacyjny:
  1. Wpisz swój adres e-mail (za pomocą tego adresu e-mail będziesz rezerwować lekcje).
  2. Wpisz imię kursanta.
  3. Wybierz z listy kurs, który Cię interesuje.
 2. Opłać kurs online  korzystając z szybkich płatności Przelewy24

Każdorazowo, gdy użyjesz kuponu do rezerwacji lekcji (online, telefonicznie lub na miejscu), pula godzin na Twoim kuponie zmniejszy się o liczbę godzin, które zarezerwowałeś/-aś.

PAMIETAJ!
Możesz zmienić datę i godzinę lekcji najpóźniej 2 godziny przed ustalonym terminem.
W celu umówienia lekcji lub zmiany terminu lekcji skontaktuj się z nami:
telefonicznie: 605 199 199
lub mailowo megasurf@megasurf.com.pl

Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy!

 

 

Szkoła windsurfingu i kitesurfingu w Chałupach